Jak zostać zarządcą

W 2011 roku 1400 osób otrzymało licencję na wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości. Jest to jak widać całkiem popularna profesja, a może stać się jeszcze bardziej pożądana, jeśli w życie wejdą przepisy deregulacyjne.

Prezydent Komorowski już podpisał stosowną ustawę, na przeszkodzie stoi jednak zażalenie złożone do Trybunału Konstytucyjnego.

Gdyby udało się wykazać, że nowe przepisy stoją w sprzeczności z ustawą zasadniczą, licencja dla zarządcy pozostałaby obowiązkowa. Na razie zasady przyznawania licencji zarządcy określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741), artykuł 187. Zarządcą może być wyłącznie osoba niekarana za przestępstwa skarbowe i gospodarcze, z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz po odbytej praktyce.

Szkolenie na zarządcę trwa pół roku albo dłużej. Praktyki prowadzą organizacje zawodowe zarządców nieruchomości. Podczas praktyk prowadzi się dziennik służbowy, a na koniec kandydat na zarządcę musi przygotować plan administrowania daną nieruchomością.

O licencję pośrednika mogą się starać obywatele Polski, ale i cudzoziemcy. W ich przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowego warunku – doskonałej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Wszyscy licencjonowani zarządcy są umieszczani w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości, do którego dostęp mają wszyscy obywatele.

Share