Kredyty

Przepisy związane z kredytem konsumenckim sprawiają bankom niemało kłopotów, bo nie wszystkie wytyczne są jasne, co sprawia, że stosowane są przeróżne interpretacje tych samych zapisów.

Kłopotliwy jest zwłaszcza zapis o tym, jak długo mają obowiązywać informacje umieszczone w formularzu informacyjnym. Dyrektywa unijna nie określa tego jednoznacznie, ale w Polsce przyjęło się, ze są to trzy dni robocze. Ogólne zasady określające funkcjonowanie kredytów konsumenckich stworzono na podstawie nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki.

Zastąpiła ona poprzedni dokument, dyrektywę Rady 87/102/EWG. Zgodnie z tymi przepisami, za kredyt konsumencki uważa się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 złotych. Umową jest między innymi umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, kredyt odnawialny, umowa pożyczki, etc. W myśl owych przepisów, banki są zobowiązane do przedstawiania wszystkich informacji związanych z zadłużeniem. W formularzu informacyjnym muszą się znaleźć dane banku, wysokość kredytu i warunki jego spłaty, okres obowiązywania umowy, konsekwencje wynikające z nieregulowania rat w terminie, rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Formularz wprowadzono po to, by konsumentom było łatwiej porównywać oferty różnych banków.

Share