Nieruchomości, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty

a693021_17316656Od pierwszego stycznia bieżącego roku obliczanie podatku od sprzedaży nieruchomości jest dużo prostsze niż do tej pory. O wysokości podatku będzie decydować tylko dochód ze sprzedaży nieruchomości, jeśli tylko do transakcji doszło w 2012 roku.

Polski system podatkowy ma kilka systemów naliczania podatku od sprzedaży nieruchomości. Kluczową rolę odgrywa moment kupna nieruchomości albo nabycie jej na przykład w drodze darowizny lub spadku. Wyróżnia się trzy okresy: do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku oraz od 1 stycznia 2009 roku. Jeśli ktoś sprzeda nieruchomość nabytą w pierwszym okresie, nie zapłaci podatku. W przypadku, gdy zbywa się nieruchomość nabytą w drugim okresie, obowiązująca będzie stawka 19-procentowa, naliczana od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Nie zmieniło się tylko naliczanie podatku, ale również pojawiła się ulga meldunkowa, przysługująca każdemu, kto nabył prawa do nieruchomości w 2007 albo w 2008 roku. Ulga meldunkowa dotyczy tylko tych osób, które posiadały meldunek przez ponad 12 miesięcy licząc do chwili sprzedaży. Jeśli zaś ktoś nie może skorzystać z ulgi meldunkowej, może obniżyć wysokość podatku od sprzedaży poprzez zadeklarowanie i następnie wydanie zdobytych ze sprzedaży pieniędzy na własne cele mieszkaniowe. Dla nieruchomości kupionych po 31 grudnia 2008 roku można obniżyć dochód do opodatkowania proporcjonalnie do wydatkowanej kwoty osiągniętego przychodu. Czas na wydanie pieniędzy na własne cele mieszkaniowe to dwa lata podatkowe – różnica między rokiem podatkowym a kalendarzowym polega na tym, że rok podatkowy liczy się od początku roku następującego po zawarciu transakcji. Zatem sprzedając mieszkanie w styczniu 2010 roku ma się czas do końca grudnia 2012 roku, a nie do stycznia 2012.

W przypadku, gdy ktoś nabył prawa własności do gruntu przez 1 stycznia 2007 roku, w 2012 roku nie będzie musiał zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości wraz z postawionym na niej budynkiem, nawet jeśli został on postawiony później. Nie ma więc znaczenia, że sprzedawany dom jest znacznie droższy od samej działki. Ta korzyść działa jednak tylko w przypadku prawa własności do gruntu i nie obowiązuje w sytuacji, gdy grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste.

Share